Nederlands kenniscentrum

Het Nederlands kenniscentrum voor heat pipe technology is opgericht in 2010 ter verbreding van de kennis op het gebied van tweefase warmtetransport mechanismen. Naast algemene heat pipe kennis, richt het kenniscentrum zich specifiek op het toepassen van heat pipe technologie voor het koelen van elektronica.


Waarom is een heat pipe zo interessant?

Omdat de heat pipe een hele hoge warmteoverdrachtscoëfficiënt heeft, wordt hij in toenemende mate toegepast voor het warmtebeheer van elektronische producten, zoals bijvoorbeeld in laptops, vaste en spelcomputers. Andere voordelen zijn dat de heat pipe geen externe energiebron, bewegende onderdelen of een pomp nodig heeft om te functioneren. Ook is de temperatuursgradiënt extreem laag langs de lengte van de heat pipe. Zo laag zelfs dat het equivalente vermogen om warmte te geleiden elk ander metaal overtreft. Bovendien is de heat pipe doorsnede zeer klein vergeleken met bijvoorbeeld geleidende warmteopnemers of koelplaten. Tenslotte reageert een heat pipe ook veel sneller op een toestandsverandering ten opzichte van warmtegeleidende metalen. Meer informatie over de algemene werking van een heat pipe vindt u hier.