Het basisprincipe

Gewoonlijk wordt een heat pipe gemaakt uit een ronde metalen structuur, welke gesloten is aan beide uiteinden. Dit is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. Het heat pipe bestaat uit drie essentiële delen: een verdamper (evaporator), een adiabatisch transport gedeelte en een condensor. Het werkende fluïdum in de heat pipe is aanwezig in zowel de vloeistof- als gasfase. Een warmtestroom die binnentreedt bij de verdamper, bijvoorbeeld van een heet elektronisch component, zal de aanwezige vloeistof verdampen. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden energie opgenomen worden. De damp, aangegeven met de rode pijlen, verplaatst zich door het adiabatisch transport gedeelte naar de condensor vanwege het optredende drukverschil. In de condensor zal de damp condenseren omdat de temperatuur hier lager is. Zodoende wordt ook de latente warmte weer vrijgegeven. Deze warmte kan vervolgens opgenomen worden door een warmteopnemer (heat sink). Om de cyclus te volmaken, moet de gecondenseerde vloeistof terug gepompt worden naar de verdamper. Dit is aangegeven met de blauwe pijlen. De vloeistofterugkeer wordt mogelijk gemaakt door een capillaire structuur (wick) aangegeven in het grijs. De capillaire structuur, verzadigd met het werkende fluïdum in vloeistoffase, kan de vloeistof transporteren vanwege de capillaire druk. Deze druk wordt veroorzaakt door het verschil in kromming van de vloeistof menisci.

Heat pipe werking

Klik hier voor een animatie