Animatie

Hieronder ziet u een animatie van een werkende heat pipe. Links gaat warmte de heat pipe in; aan de rechterkant wordt deze warmte weer afgegeven. In het rood is de dampstroming aangegeven; in het blauw de vloeistofstroming door de capillaire structuur.Heat pipe animatie